Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u hotelu Delfin

Kratki opis projekta: Dana 26.02.2019. poduzeće VISUS ZADAR d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i s Fondom za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u hotelu Delfin“, referentna oznaka ugovora KK.04.1.2.01.0036. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ciljevi projekta: Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u hotelu Delfin kroz energetsku obnovu ovojnice kondicioniranog prostora hotela, ugradnjom fotonaponskih pretvarača stupnja iskoristivosti većeg od 15% za vlastitu proizvodnju električne energije i s namjenom za vlastitu potrošnju, te ugradnjom dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda za potrebe grijanja i hlađenja.

Očekivani rezultati projekta:

  • ušteda godišnje isporučene energije u iznosu od 35,7%
  • smanjenje emisije CO2 za 15,5 t na godišnjoj razini

Ukupna vrijednost projekta: 1.357.770,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 1.017.040,50 Kn

Razdoblje provedbe projekta: od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 01.01.2014. g. – do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti odnosno do 01.05.2021. godine, a najduže do 30.06.2021. g.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Mitrović, sales.hoteldelfin@gmail.com, +385 23 332019

 

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća VISUS ZADAR d.o.o.